The Cameleon Textil Wholesaler in Budapest is open until 15:00 in accordance with the Hungarian Government Decree. The opening time continues to be at 9:00. The webshop orders are handled as usual. If you are unable to visit our shop personally, please use our online webshop for convenient and fast ordering. For more information, call our customer service or send email to order@kameleontextil.hu. We wish you good health! Sincerely, The Cameleon Textil Team!

Conditions of Use

Opče odredbe
 
Izrazi i opšti uvijeti primenjuju se za  prodaju svih dobara i usluga od strane SC CAMELEON TEXTIL SRL kupcu preko virtualne prodavaonice www.cameleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.
 
Operacionalni izraz

Kupac: fizička osoba, tvrtka, društvo ili drugi pravni entitet koja izdaje narudžbu.

Prodavaatelj - trgovinsko društvo CAMELEON TEXTIL SRL, sa sedežem u Oradea, Soseaua Borsului 38D, broj registracije u TRgovinskom Registru, J05/15/2011, CIF RO23791680 compatibilan sa Evropskom Unijom (provjeriti na adresu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html).
Dobara i usluge - svi proizvodi i usluge, uključno dokumenti i usluge navedeni u Narudâbi, koji će Prodavatelj isporuşiti Kupcu
 

Narudžba-elektronski dokument koji dolazi kao oblik komunikacije između Prodavatelja i Kupca, kojim Prodavatelj se slaže da isporuči robu i usluge a Kupac se slaži da ih primi i da ih plaća.

Ugovor -Narudžba je  potvrđena od strane Prodavatelja

Ugovorna dokumentacija
 
Prijenosom elektronske narudžbe na  sajtu www.cameleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de, kupac je saglasan da primi ove proizvode i usluge i da će ih plaćati
 

Ako prodavatelj potvrđuje narudžbu, to podrazumeva da u potpunosti prihvata uvjete Narudžbe. Prihvaćanje narudžbe od strane prodavatelja se smatra finaliziranom kada postoji usmena (telefonska) potvrda ili elektronska (e-mail) od Prodavatelja ka Kupcu, bez potrebe potvrde od njegove strane. Prodavatelj neće nikada smatrati  da nepotvrđena narudžba ima svojstvo  Ugovora.

Obveze prodavatelja
 

a.Prodavatelj će koristiti sva svoja profesionalna i tehnička znanja radi dostizanja rezultata iz Narudžbe i da isporučuje Proizvode i Usluge koji ispunjavanju zahtjeve i specifikacije Kupca;

b. Informacije na sajtu prodavatelja imaju informativni karakter i Prodavatelj može da ih menja, bez prethodne obavjesti. Takođe, zbog razloga u vezi prostora i dosljednosti strukture informacije, opisivanje proizvoda može biti nepotpun ali prodavatelj ulaže napore da  iznese najrelevantnije informacije da bi se proizvod koristio u parametrima za koje je bio kupljen; elementi boje i teksture prikazanih proizvoda  na sajtu su realne u meri u kojoj tehničke mogučnosti omogučavaju što precizniji prikazivanje, ostavkljajući međutim mjesto nekim variacijama ili netačnostima vezane za tehničke granice koji se namećuju u takvim slučajevima.

c. Prodavatelj se obvezuje da otpremi Proizvode i Usluge u kurirskom sistemu,  preko našeg kurira i po cijenama  utvrđenim ugovorom, dor-to-door ka Kupcu.

d. Prodavatelj će osiguravati odgovarajuće pakovanje Dobara i Usluga i dostavljanje pratečih dokumenata

 
Specifične informacije za prodaju tekstilnih materijala
 
Prodavatelj se obvezuje da prodaje količine koje ne premašuju 10 m po boji iz jednog komada
Naruzdžbe koje sadrže 10 do 25 m po boji, prodavaće se u najviše 2 komada
Naruzdžbe koje sadrže između  25 m i jedne neotpočnete role po boji, prodavaće se u najviše 3 komada
 
Ako želite kupiti materijal na drugi način sem gorenavedenog, molimo da specificirajte to u komentaru uz narudžbu
 
Primjedba: Naša tvrtka čini sve što je moguče da isporučuje materijal u jednom komadu po boji
 
Prihvatljivi nedostaci
 
 Za naručenu količinu manja od 5 m materijala, nijedan nedostatak neće se smatrati prihvatljivom
 
Između 5 i 10 m smatraju se prihvatljivim najviše dva nedostatka koji neće premašiti 5% od površine materijala
 
Preko 25 m smatraju se prihvatljivim nedostaci koji ne premašuju 5% od površine materijala
 
Ako površina sa nedostacima premašuje 5% od cjele narudžbe. SC Cameleon Textil SRL se obvezuje za zamenjuje narudžbu na svoju trošku. Molimo da imate u vidu što vmi vraćamo samo materijal koji nije bio isećen (kroj)
 
Pravo  intelektualne svojne
 
Naziv sajta kao i grafički oznaci su registrirane marke u svojini SC CAMELEON TEXTIL SRL i se ne mogu preuzeti, kopirati ili koristiti bez saglasnosti vlasnika
 
Politika privatnosti
 
Profesionalne informacije pružane od Kupca  Prodavatelju ostaju u svojini Prodavatelja. One se mogu koristit samo za realizaciju ugovora. Podaci o klijentima se ne mogu koristiti ili preneti drugim stranama.
 
Podaci kreditne/debitne kartice uneseni radi platu on-line, nisu zadržani na našim serverima. Ovii pristupaju  direktno bankarskom sistemu koji   ostvari transakciju, Čitaj o sistemu "3D-Secure" u odeljci "Izrazi i uvjeti plaćanja"
 
Penale
 
U slučaju da se ne mogu poštovati rokovi isporuke Narudžbe, Prodavatelj obvezan je da javi Kupcu rok koji se procjenuje za finalizaciju isporuke. Kupac imaće pravo da traži dodatne štete od Prodavatelja, kada zakon to dozvoljava, u slučaju kompletnog ili djelimičnog neispunjavanja Ugovora od strane Prodavatelja  u  utvrđenim rokovima.
 
Ako Kupac, iz svoje krivice, zakasni sa plaćanjem roba u predviđenom roku  iz fakture izdate od Prodavatelja, obvezan je da plati penale od 0,5%/dan na iznos koji duguje.
 
Ako Prodavatelj primi netačne informacije za fakturisanje ili isporuku proizvoda, utvrdiće se nov rok za realizacju narudžbe, koji će se uklapati u roku od 3 radna dana.
 
Prihvačanje
 
Prihvačanje se obavlja kada Proizvodi i Usluge su  u skladu sa tehničkim karakteristikama iz Narudžbe. Ako Kupac otkrije da isporučeni Proizvodi ili Usluge nisu u skladu sa tehničkim specifikacijama , Prodavatelj će dovesti Proizvode i Usluge u skladu.
 
Transfer svojine
 
U slučaju plaćanja  sa rambursom (isključivo u Rumunjskoj) svojina na Proizvode i Usluge će se preneti u trenutku kada Kupac plača u lokaciji koja je  navedena  u narudžbi (isporukom se podrazumeva potpisivanje za prijem prijevoznog dokumenta  primljen od našeg kurira.) Ovaj nije ovlašten   od Prodavatelja da   dozvoli Kupcu da otvara kolet prije potpisivanja za prijem, nego samo nakon potpisivanja i plaćanja eventualne protivrednosti ovoga.
 
U slučaju on-line plaćanja,  transfer svojine se realizuje u trenutku potvrđivanja plaćanja
 
Odgovornost
 
Prodavatelj ne može biti odgovoran za bilo koje štete koje Kupac ili treča osoba bi mogli imati kao rezultat toga da Prodavatelj nije ispunio svoje obveze sukladno narudžbi i za štete koji nastaju kao rezultat uporabe Proizvoda i Usluga nakon isporučivanja a posebno zbog gubitka proizvoda.
 
Prodavatelj će biti odgovoran u slučaju da svoj podugovarači i/ili partneri  kojki su implicirani u realizaciji  Narudžbe ne ispunjavaju njihove ugovorne obveze
 
Viša sila
 
Nijedna strana neće biti odgovorna za neispunjenje svojih ugovornih obveza, ako to se dešava zbog više sile
 
Zakonodavstvo
 
Ovaj ugovor se podnosi rumunskom zakonodavstvu