Webshop használata

Bevezető

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.cameleontextil.com weboldalán (továbbiakban: weboldal) - az ÁSZF elfogadásával - létrejött jogviszonyokra terjed ki.

 

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő - weboldalon keresztül létrejött - szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.

 

Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.

 

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által - több szerződés megkötése céljából - egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg.

A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek azok részére elérhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.

 

Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:

 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

 • Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.

 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

 

!

Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!

 

 

 1. A Vállalkozással kapcsolatos adatok

 

a.) A vállalkozás adatai

Ügyvezető Neve:

Őrsi Attila

Cég név:

Kaméleon Textil Kft

Cím:

1097 Budapest, Soroksári út 164.

E-mail cím:

online@kameleontextil.hu

Telefonszám:

+36704519072

A regisztráló hatóság neve:

Budapesti Cégbíróság

Cégjegyzékszám:

Cg.01-09-265421

Adószám

10856321-2-43

Úniós Adószám

HU10856321

 

 1. Általános rendelkezések

  1. A szerződés nyelve

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

 1. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége

Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárolja - és a weboldalon elérhetővé teszi - az érvényben lévő és hatályon kívül helyezett minden ÁSZF-et (azokat a hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el), így mind a Vállalkozás, mind pedig az Igénybe vevő részére hozzáférhetővé válik a szerződés bármely későbbi időpontban.

 

Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et. A Vállalkozás az ÁSZF-et a közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás esetén a módosított ÁSZF-et közzéteszi. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulását adta, ami hozzájárulást az Igénybe vevő a következő vásárlás során történő ÁSZF elfogadásával tud megtenni.

 

 1. Magatartási kódex

A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 

 1. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldal a HTTP protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül - HTML formátumú weboldalán - az Igénybe vevő számára.

Az így (HTTP protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.
 

 1. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.

A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

 

 1. A megvásárolható termékek

  1. A weboldalon megvásárolható termékek

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a termék árát, - amennyiben szükséges - egységárát, járulékos költségeit (különösen: a szállításért és a csomagolásért felszámított költségek) valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit. A termékek adatlapján megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők.

 

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak paramétereiről.

 

 

 1. A vásárlás általános rendje

A weboldalon keresztül rendelni csak regisztrációval lehetséges, a nap 24 órájában.

 

A termék vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!  

 

 1. A szerződéskötés folyamata

  1. A szerződés lépései és technikai feltételei

 1. A megvásárolható termék a “Kosárba rakom” feliratra vagy a termék oldalán az ugyan ezen felirattal ellátott gombra kattintva lehet a kosárba tenni. Vannak termékek, amelyek többféle paraméterrel kaphatók, ez esetben ki kell választani a szükséges méretet, színt, stb, majd a kívánt mennyiséget az adott terméknél megadott mennyiségi egység szerint. Egy-egy termékből egyszerre több is vásárolható.

 2. A kosárba tételt követően a kosárba rakott termékek a weboldal fejrészében található “Kosár” feliratú gombra kattintva nyitható meg, ahol lehetőség van a kosárba tett termékek törlésére és mennyiségének módosítására. A kosár a weboldal jobb felső részén található kosár ikonnal is megnyitható bármikor a vásárlási folyamat során.

 3. Kosár tartalma
  A kosárban lévő termékek mennyiségét az Igénybe vevő tetszése szerint módosíthatja (a mennyiség átírásával, illetve a legördülő listából kiválasztva).
  Fontos, hogy ha módosítja a mennyiséget, akkor a “Kosár frissítése” felirattal ellátott gombra rá kell kattintani, hogy a kosár tartalma frissítésre kerüljön. A termék törlése a törölni kívánt termék sorának végén lévő kis "Kuka" ikonra kattintással lehetséges.
  A kosárban lévő termékek összesen bruttó összege a “Részösszeg”-nél, a szállítási díj a “Szállítás”, a teljes fizetendő végösszeg a “Végösszeg” felirat mellett található.
  Amennyiben folytatni szeretné a vásárlást, a bal felső sarokban lévő ikonunkra vagy a “Kategória” menüpontra kattintva teheti meg. Abban az esetben, ha szeretné befejezni a vásárlást a “Pénztár” gombra kell kattintania.

 4. Pénztár
  Bejelentkezés
  A pénztárba belépve tud a már regisztrált Igénybe vevő bejelentkezni (ha még nincs bejelentkezve) a “Kattints ide a bejelentkezéshez” szövegre kattintva. A kattintás után kell megadni a felhasználónevet vagy email címet és a jelszót majd a “Bejelentkezés” gombra kell kattintani.

  Regisztráció
  Ha még nem regisztrált az Igénybe vevő, de szeretne regisztrált tag lenni, akkor a “Számlázási adatok” alatt található “Fiók létrehozása?” szöveg előtti jelölőnégyzetet kell pipálnia (ezzel lehet kezdeményezni a vásárlással egybekötött regisztrációt).
  Abban az esetben, ha az Igénybe vevő nem szeretne bejelentkezni vagy regisztrálni, vendégként (regisztráció nélkül) is vásárolhat.


  Számlázási és szállítási adatok
  Az Igénybe vevő a pénztárban tudja megadni a számlázási adatokat, illetve ha a számlázási címtől eltérő címre szeretné kérni a szállítást, a “Szállítás másik címre?” felirat előtti jelölőnégyzetet kell pipálni, majd ezután megadni a kért címadatokat.
  Regisztrált Igénybe vevőknek, ha bejelentkeznek, ezen adatok automatikusan megjelennek, nem kell újból beírni, de ha változás történt, az adatok átírhatók.
  A szállítási adatoknál a “Rendelés jegyzetek” résznél lehet megadni a futárnak vagy a Vállalkozásnak szánt megjegyzéseket, mint pl: érkezéskor hívjanak fel mobilon, vagy, hogy 4-es kapucsengő, illetve, hogy a rendelést mondjuk egy fix napon kéri teljesíteni, stb.


  Rendelés tartalma és fizetési információk
  Itt ismételten áttekinthetők a rendelés részletei, így a megrendelésre kerülő áruk neve, azok bruttó összege (részösszeg) és a szállítási díj, valamint a fizetendő bruttó végösszeg.
  Amennyiben az Igénybe vevő módosítani szeretne a rendelésén, vissza kell lépnie a kosárba és az előzőekben leírt módon korrigálhatja azt. Amennyiben az Igénybe vevő mindent rendben talált, ki kell választania a fizetési módot.
  A fizetési módok közül a felsorolt lehetőségek előtti kis körre kattintással lehet kiválasztani a megfelelőt. A kiválasztást követően az Igénybe vevő további információkhoz jut a választott fizetési móddal kapcsolatban.


  Rendelés zárása
  Amennyiben az igénybe vevő kiválasztotta a fizetési módot, el kell fogadnia az ÁSZF-et és - amennyiben a rendeléssel együtt hozza létre felhasználói fiókját - nyilatkoznia kell az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és megértését az ezirányú nyilatkozat előtti kis jelölő négyzetre történő kattintással (pipálással).
  A megrendelés zárásához az Igénybe vevőnek rá kell kattintania a “Megrendelés elküldése” feliratú gombra.


  Megerősítés
  A megrendelés elküldése után - amennyiben az Igénybe vevő nem a bankkártyás fizetési módot választotta - a rendelés megerősítésre kerül a weboldalon, ahol a rendelést leadó Igénybe vevő ismételten áttekintheti a rendeléssel kapcsolatos adatokat.
  Amennyiben az Igénybe vevő a bankkártyás fizetési módot választott, a rendelés aktiválásakor elérhetővé válik az online fizetési felület, ahol is az igénybe vevő teljesítheti fizetési kötelezettségét. A fizetendő végösszeg - a megrendelés összesítése alapján - minden költséget tartalmaz!
   

 5. Az Igénybe vevő a rendelés aktiválását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben kapja meg a fogyasztói szerződése - Vállalkozás általi - megerősítését (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés mód megjelöléseként az utánvétet és a szállítási költséget (a szállítási költség tartalmazza a csomagküldés díját, az utánvét pénzkezelési díját és a csomagolást is), linket az alkalmazható Eljárási/felmondási tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket.

 6. A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem módosíthatók.

 7. Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 8. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 - 16:00 óra között történik.

 9. Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Igénybe vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 10. Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e-mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.

 11. Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 12. A Fogyasztónak minősülő Igénybe vevő - amennyiben a megvásárolt termékre vonatkoztatva lehetséges - az elállás szabályai szerint élhet elállási jogával.

 

 1. Az adatbeviteli hibák kijavítása

A kosárba tett áru, illetve annak a rendelés során választható paraméterei (különösen típus és mennyiség) - amennyiben erre igény merülne fel - módosíthatóak. A bevitt adatokat az igénybe vevő a kosárba történő belépés után tudja módosítani - a vásárlási folyamat során, a rendelés elküldését (aktiválását) megelőzően bármikor -, illetve a rendelési folyamat végén történő ellenőrző felületen.

 

Ezen kívül a Vállalkozás a hiányos vagy hibás (nem megfelelő karakterek) adatbevitel esetén hibaüzenet megjelenítésével biztosítja az adatbeviteli hibák felismerhetőségét.

 

 1. Fizetés, fuvarozás, teljesítési határidő és kiszolgáltatás

 1. Fizetés

Utánvét

Ön választhatja azt, hogy a megrendelt termék futár általi kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a futárnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és a szállítási díjat belföldön.

15.2.2. Készpénzes vagy bakkártyás fizetés üzletünkben

Önnek lehetősége van a termék készpénzben vagy bankkártyával fizetni üzletünkben.

15.2.3. Előre utalás

Emailben számlamásolatot küldünk, amelynek alapján az átutalás megtörténhet. A vételár számlánkra való beérkezését követően a megrendelt árut telephelyünkön átveheti, vagy kiszállítjuk. A számla eredeti példányát az áruval együtt átadjuk.

15.2.4. Online fizetés

Megrendelése véglegesítésekor lehetősége van különféle online opció közül választva Adyen segítségével kiegyenlíteni számláját webshopunkban.

 

A fizetés minden fizetési mód esetén forintban illetve euróban történik.

 1. Teljesítési határidő

Termékértékesítés esetén a Vállalkozás - abban az esetben, ha a megrendelt termékből van raktáron, 2-4 munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét.

A Vállalkozás külső raktáron lévő termékeink rendelésének teljesítési határideje 1-2 hét. Visszaigazolásunkban – telefonon, vagy e-mail-ben – (nem az automata visszaigazolásban) pontos információkat szolgáltatunk a megrendelt termékek várható szállítási idejéről, körülményeiről.

 

 1. Fuvarozás

Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket.

A csomag tartalmazza a megrendelés számlája első példányát amit szükség esetén tovább tudunk küldeni elektronikus formában abban az esetben ha a termék célállomása nem egyezik meg a pénzügyi osztállyal.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

Szállítási/fuvarozási díj: Súly szerinti elszámolás GLS Partnercéggel.


 

 

 1. Kiszolgáltatás termék vásárlása esetén

A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti. Arra az esetre, ha a visszaigazolásban - a Vállalkozás által - megjelölt időszakban az Igénybe vevő nem tudja megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.

Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, a Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a kiszállításról akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.

 

Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el!

 1. Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következményei

Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban a megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem az Igénybe vevő, sem (ha van ilyen) az átvételre jogosult személy. Ez esetben a Vállalkozás vagy annak fuvarozással megbízott partnere megkísérli felvenni a kapcsolatot a Igénybe vevővel – előbb a helyszínen, telefonon azonnali válasz hiányában pedig a megadott e-mail címen –, a kiszolgáltatás helyének és időpontjának újabb egyeztetése érdekében. A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén a Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Fogyasztónak az e-mail címre.

 

Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe vevővel, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

 

A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok az Igénybe vevő magatartásának felróható, illetve érdekkörében bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén a Vállalkozás jogosult a kiszállítás díjára.

 

 

 

 1. A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő:

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt - a fuvarozótól eltérő - harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címére. Ebből a célból felhasználhatja a Vállalkozás által a Visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)

A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kiegészítés a Kormányrendelet szerinti minta tájékoztatóhoz - Kivételek a webáruház termékeivel kapcsolatos elállási jog alól; azaz a Fogyasztó nem élhet az elállási jogával az alábbi esetekben:
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl: táplálékkiegészítők);
d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

e) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 1. Jótállás

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

 

A kötelező jótállás időtartama 1 hónap - e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár - , amelynek kezdő időpontja a termék a terméket megvásárló Igénybe vevőnek történő átadása.

 

A Fogyasztó a (kötelező) jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében a termék cseréjét kérheti.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze onnantól számolva, hogy a csere termék visszaérkezett a jogállást nyújtó félhez.

 

Abban az esetben, ha a Vállalkozás vagy a javítószolgálat az átvételtől számított 15 napon belül nem végezte el a cseréjét, illetve, amennyiben ez nem lehetséges (pl.: készlethiány miatt), a fogyasztó jogosult az összeg levásárlására.

 

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 

 

 1. Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

 

A szavatosság körében a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál a fogyasztói szerződésekre irányadó - azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály - és a fő szabály alól kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

 

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni.

 

Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek:

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

- kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- Ha az igényelt termék nincs készleten, igényelhet más, azonos értékben meghatározott terméket, vagy levásárolhatja máskor, ha az igényelt termék újra elérhető.

 

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

 

A elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!

 

Kellékszavatossági igény érvényesítésekor - a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel - a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.

 

A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági és jótállási igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott alapján - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett - “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű dokumentumban rögzíti.

 

 

 1. Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére

A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Fogyasztóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval (fogyasztóval) szemben.

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.

 

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.

 

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

 

 

 1. Panaszkezelés

 1. Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)

A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

 

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

 

Szóbeli panasz kezelése

A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban - érdemben - válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett jegyzőkönyvet használja:

https://megbizhatobolt.hu/letoltheto/jegyzokonyvminta_szobeli_panaszrol.pdf

 

 

Írásbeli panasz esetén

A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.

 

A panasz elutasítása esetén - legyen az szóbeli vagy írásbeli - a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót - elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül - arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:

Postai levelezési cím:

Kaméleon Textil Kft., H-1097 Budapest, Soroksári út. 164.

E-mail cím:

online@kameleontextil.hu

 

 1. Másodsorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot

 

A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig a világhálón folyik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.

 

Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyűszerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez kerül.

 

Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából, az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.

 

További információk az Online Vitarendezési Platformról a weboldal láblécében elhelyezett linken keresztül érhető el.

 1. Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével

A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

 

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások

 • minőségével, biztonságosságával,

 • és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

 • valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

 

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel.: 06-1-488-2131 (ügyfélfogadási időben)
Fax:
06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 1. Végső esetben forduljon a Hatósághoz

Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső megoldásként forduljon a területileg illetékes járási hivatalhoz.

 

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása.

 

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki).

Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)

Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel.

 

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az

- egységár-, eladási ár feltüntetésével,

- a termékek minőségi kifogásának kezelésével,

- szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt,

- az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban

- fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán.

 

A területileg illetékes járási hivatal kereső a következő linken elérhető:

http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

 

 1. És, ha már nem maradt más megoldás, - legvégső esetben - forduljon Bírósághoz

Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának megállapítása érdekében forduljon - lakhelye szerint illetékes - Bírósághoz.

 

 1. Adatvédelem

A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális verziója a weboldal láblécében elhelyezett linken keresztül érhető el.

 

 

 1. A szerződés hatálya

Jelen ÁSZF 2020.01.05. napján került közzétételre.


Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban.
 

 

 1. Záró rendelkezések

A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

 

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 

 

Jelen ÁSZF-sablon a www.web-jogi-megfeleles.hu terjesztésében elérhetővé tett ÁSZF minta alapján készült. Az ÁSZF-sablon a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

 

Minden jog fenntartva!