The Cameleon Textil Wholesaler in Budapest is open until 15:00 in accordance with the Hungarian Government Decree. The opening time continues to be at 9:00. The webshop orders are handled as usual. If you are unable to visit our shop personally, please use our online webshop for convenient and fast ordering. For more information, call our customer service or send email to order@kameleontextil.hu. We wish you good health! Sincerely, The Cameleon Textil Team!

Conditions of Use

Splošne določbe

Splošni pogoji veljajo za vse prodaje blaga in storitev s strani SC CAMELEON TEXTIL SRL prek virtualne trgovine www.cameleontextil.ro , www.camleontextil.com, .cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de, do Kupca.

Operativni pogoji

Kupec – posameznik, firma, podjetje ali druga pravna oseba, ki izda naročilo.

Prodajalec – gospodarska družba CAMELEON TEXTIL SRL, s sedežem v mestu Oradea, Soseaua Borsului 38D, matična številka v Poslovnem registru J05/15/2011, davčna številka RO23791680,  v skladu z evropskimi predpisi (lahko preverite na spletni strani http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html).

Blago in storitve – kateri koli izdelek ali storitev, vključno dokumenti in storitve, navedeni v Naročilu, ki jih bo Prodajalec dobavil Kupcu.

Naročilo – elektronski dokument, ki predstavlja komunikacija med Prodajalcem in Kupcem, s katerim se Prodajalec strinja, da dobavi blago in storitve in Kupec se strinja, da prejema navedeno blago in storitve in da za njih plača.

Pogodba – Naročilo, ki ga Prodajalec potrdi.

 Pogodbeni dokumenti

 Z oddajo elektronskega naročila na spletni strani www.cameleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de,  se Kupec strinja z obliko komunikacije (po telefonu ali prek elektronske pošte), s katero Prodajalec vodi svoje poslovanje.

 Če Prodajalec potrdi naročilo, to pomeni sprejem v celoti pogojev Naročila. Sprejem naročila s strani Prodajalca je končan, ko je verbalna (po telefonu) ali elektronska (prek e-pošti) potrditev s strani Prodajalca do Kupca, brez potrebe potrdila o prejemu z njegove strani. Prodajalec v nobenem trenutku ne meni, da ima nepotrjeno naročilo vrednost Pogodbe.

 Obveznosti Prodajalca

a. Prodajalec bo uporabljal svoja strokovno tehnična znanja za dosego cilja, navedenega v Naročilu in bo dostavil Blago in Storitve, ki izpolnijo zahteve, potrebe in specifikacije Kupca;

b. Informacije, prikazane na spletnih straneh prodajalca so informativne in jih Prodajalec lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Prav tako, zaradi razlogov v zvezi s prostorom in skladnostjo informacijske strukture, opisi izdelkov so lahko nepolni, vendar pa si Prodajalec prizadeva za predstavitev najbolj pomembnih informacij, da se izdelek uporablja v skladu s parametri naročila, oziroma nakupa; barve in teksture izdelkov, predstavljenih na spleti strani, so skladne s stvarnostjo v kolikor tehnične možnosti omogočajo čim bolj natančno upodabljanje, s pripombo, da lahko pride do variacij ali nenatančnosti zaradi tehničnih omejitev, prisotnih v takih primerih.

c. Prodajalec se obvezuje dostaviti Kupcu blago in storitve v sistemu kurirske dostave, prek kurirja in po pogodbenih cenah, door-to-door, oziroma od vrat do vrat.

d. Prodajalec bo zagotovil ustrezno pakiranje blaga in storitev in bo zagotovil posredovanje spremnih dokumentov.

 Posebni podatki o prodaji tekstila

 - Prodajalec se obvezuje prodati količine, ki ne presegajo 10 m na barvi v enem kosu.

 - Naročila, ki vsebujejo od 10 do 25 m na barvi, se prodajajo v maksimalno 2 kosih.

Če želite kupiti material v oblikah,  različnih od tistih zgoraj navedenih, prosimo, navedite to s komentarjem na naročilu.

Opomba:  Naše podjetje bo po svojih najboljših močeh skušalo dostaviti material v enem kosu na barvo.

Sprejemljive napake

 - Pri naročeni količini, ki ne doseže 5 metrov materiala, nobena napaka se ne šteje za sprejemljiva.

- Od 5 do 10 m se štejeta za sprejemljivi  maksimalno 2 napaki, ki ne presegata 5% iz površine materiala.

- Od 10 do 25 m se štejejo za sprejemljive maksimalno 4 napake, ki ne presegajo 5% iz površine materiala.

- Več kot 25 m se štejejo za sprejemljive napake, ki ne presegajo 5% iz površine materiala.

Če napačna površina presega 5% iz celotnega naročila, SC Cameleon Textil SRL se zavezuje spremeniti napačno naročilo na lastne stroške. Prosimo, upoštevajte, da bomo povrnili stroške le za material, ki ni bil rezan (krojen).

Pravice intelektualne lastnine

Naziv spletne strani, kot tudi grafični znaki so registrirane blagovne znamke, last SC CAMELEON TEXTIL SRL in jih ni mogoče prenesti, kopirati ali uporabljati brez pisnega soglasja lastnika.

Politika zasebnosti

Osebni podatki, ki jih Kupec dostavi Proizvajalcu, ostanejo last Proizvajalca. Ti podatki se lahko uporabljajo le za izpolnitev pogodbe. Podatkov o strankah ni mogoče uporabiti niti dostaviti tretjim osebam.

Podatki o kreditni/debetni kartici, uvedeni za opravljanje spletnega plačila, niso shranjeni na naših strežnikih. Ti podatki imajo neposreden dostop do bančnega sistema, ki opravlja transakcijo. Preberite o “3D-Secure” sistemu v oddelku Plačilni pogoji.

 Kazni

Če ni mogoče izpolniti pogojev za dostavo Naročila, Prodajalec je dolžan obvestiti Kupca o predvidenem roku za opravljanje dostave. Kupec je upravičen do dodatne odškodnine od Prodajalca, če to dovoljuje zakon, v primeru celotne ali delne neizpolnitve s strani Prodajalca izvršitve Pogodbe v skladu z določenimi roki.

Če Kupec zamudi po lastni krivdi s plačilom blaga v roku, navedenem na računu, ki ga je izdal Prodajalec, je dolžan plačati kazen v višini 0,5% na dan iz dolgovanega zneska.

Če Prodajalec prejme napačne informacije v zvezi z zaračunavanjem ali dostavo izdelkov, bo določen nov rok za izpolnitev naročila, v roku 3 delovnih dneh.

Sprejem

Sprejem bo podan, ko so blago in storitve skladni s tehničnimi značilnostmi, navedenimi v Naročilu. Če Kupec ugotovi, da dostavljeni izdelki ali storitve niso skladni s tehničnimi specifikacijami, bo Prodajalec te izdelke in storitve uskladil z navedenimi specifikacijami.

Prenos lastništva

V primeru plačila ob dostavi (samo v Romuniji) bo lastnost na blago in storitve prenesena v trenutku plačila s strani Kupca na kraju, navedenem v naročilu (dostava pomeni podpis za prejem prevozne listine, ki jo dostavlja naš kurir). V primeru kurirske dostave, kurir ni pooblaščen s strani Prodajalca, da dovoli Kupcu, da odpre pakete pred podpisom za prejem, vendar šele po podpisu za prejem in po plačilu dostavljenih izdelkov.

V primeru spletnega plačila, bo prenos lastnine napravljen po potrditvi plačila.

Odgovornost

Prodajalec ne more biti odgovoren za kakšno koli škodo, ki bi jo lahko Kupec ali katera koli tretja oseba utrpel/a zaradi neizpolnitve, s strani Prodajalca, katere koli od svojih obveznosti v skladu z Naročilom in za škode, nastale zaradi uporabi blaga in storitev po dostavi in predvsem za izgubo izdelkov.

Prodajalec odgovarja če njegovi podizvajalci in/ali partnerji, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, ne izpolnjujejo katerih koli od svojih pogodbenih obveznosti.

Višja sila

Nobena stranka ni odgovorna za neizpolnitev svojih pogodbenih obveznosti, če je to zaradi dogodka višje sile.

Pristojnost

To pogodbo ureja romunski zakon.