Privacy Notice

SC CAMELEON TEXTIL prodaje on-line svoje proizvode posredstvom službe za platu on-line Payu Romania. Na taj način možemo osiguravati našim klijentima sigurnu i efikasnu uslugu za naručivanje i plaćanje on-line.

Unošenje osobnih podataka
 

Ovi podaci su potrebni radi korektnog i efikasnog procesiranja vaše narudžbe.Unošenje osobnih podataka se obavljuje koristeči  šifriranu vezu SSL na 128 biti. Više informacije su na raspolaganju u rubrici"Koliko je sigurno za mene da platim on-line?"Osobne informacije se ne prenesu drugim trećim stranama ni od strane SC Camaeleon TEXTIL SRL ni od ePayment. Brižljivo  i korektno popunite obrazac i označite osobe za fakturu i isporuku. E-mail adresa je veoma značajna jer informacije o narudžbi i o poručenim proizvodima idu preko via e-mail. Neispravna e-mail adresa usporava ceo proces  naručivanja proizvoda. Šta više, SC CAMELEON TEXTIL SRL iI EPAYMENT neće moći vas kontaktirati radi obaveštavanje o stanju vaše narudžbe.

Ako adresa za isporuku nije ista sa adresom za fakturisanje, naznačite to selektiranjem menia na kraju oibrayca. Odaberite đeljeni metrod plaćanja i potvrdite podatke na "Sljedeći korak"
 
Unošenje podataka o kredit/debit kartic
 

Ako ste izabrali način plaćanja "kredit/debit kartica" potrebno je da popunite obrazac sa informacijama o vašoj kartici. Za plate sa kredit/debit karticama  sa logom Visa i MasterCard (Visa/Visa Electron si Mastercard/Maestro) korišten je  sistem"3-D Secure"izdat od ovih organizacija, koje obezbeđuje on-line transakcije na isti nivo sigurnosti kao one koje se realizuju na bankomatu ili u fizičkoj sredini, kod trgovca. 3-D Secure"osigurava u prvom redu da nijedna informacija vezana za vašu karticu neće se prenositi ili stokirati nijednog trenutka, na našim serverima ili na serverima e-Payement. Ovi podaci se direktno unose u sisteme Visa i MasterCard. Plus toga, 3-D Secure"je sistem za autentifikaciju identitata posednika kartica u elektronskoj sredini. Proces autentifikacije posednika kartice vrši se na bazi sigurosnog koda koji zna samo posednik i odvija se samo na servere Visa ili MasterCard, po potrebi. Sistej 3-D Secure"omogučava on-line kupnju sa bilo kojom karticom izdata na bazi licencije.

Ako transakcija sa karticol je uspjela, sljedeći ekran se vama zahvaljuje za narzudžbu na našem sajtu i poruđa vam relevantne informacije za narudžbu. Ove informacije porimićete i preko e-maila.

Politika sigurnosti
 
Koliko je sigurno za mene da plarćam on-line?
Proizvodi na ovom web-sajtu se prodaju on-line preko službe za plaćanja on-line nuđene od ePayement. Rizici   plćanja on-line su:
 
Da vaši podaci, u slučaju plaćanja bankarskim karticom - broj kartice, datum izteka itd - , ne dolaze u posesiju trećih strana radi zlouporabe. U sistemu 3-D Secure"koji primenjuje ePayement za platu karticom Visa iliu MasterCard, nijedna informacija o vašoj kartici neće se preneti ili stokirati nijednog trenutka na našim serverima ili na serverima ePayement, jer one se unesu direktno u sisteme Visa iuli MasterCard, po potrebi. Plus toga ako je vaša kartica izdata od banke koja ima certifikat u sistemu 3-D Secure" transakcija se odobri samo nakon vaše autentifikacije u ovom sistemu - unošenje jednog tajnog  koda/lozinke koji samo vi znate, slično sa PIN kodom kod tranzakcija ATM. Citajte"Verified by Visa" i "SecureCode" radi kompletnih detalja o sistemu "3.D Secure"!.
 
Metodi plaćanja
 
Koristeći  metod plaćanja bankarskim kredit(debit kartcicom, vađa narudžba biće odmah procesirana. Za narudžbe za koje ste izabrali meztod plaćanja bankarskim transferom, procesiranje narzudžđbe se vrči samo nakon potvrđivanja kreditiranja računa ePayement sa prenetim iznosom, čtoi znači odlaganje od 2-3 dana, po potrebi
 
Prihvatamo sljedeće kredit/debit kartice:Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, uključiv virtualne Visa ili MasterCard.